UDVALG

REGIONSRÅD

MØDE

TILLÆGSDAGSORDEN

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

25-06-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

25-06-2019 22:00:00


PUNKTER

1. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. en konkret fejloperation for kræft på Herlev Hospital1. Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. en konkret fejloperation for kræft på Herlev Hospital

Medlemsforslag fra Dansk Folkeparti vedr. en konkret fejloperation for kræft på Herlev Hospital

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE

I medfør af den kommunale styrelseslovs § 11, der også gælder for regionerne, kan medlemmer af regionsrådet anmode om at få en sag optaget på regionsrådets dagsorden. 

 

Finn Rudaizky har på vegne af Dansk Folkeparti d. 20. juni 2019 anmodet om at få en drøftelse af en konkret fejloperation for kræft på Herlev Hospital, som belyst af indslag i TV2 Lorry den 19. juni 2019.


INDSTILLING

Forslag fra Dansk Folkeparti:

  • at regionsrådet drøfter en konkret fejloperation for kræft på Herlev Hospital

POLITISK BEHANDLING

Regionsrådets beslutning den 25. juni 2019:

 

Drøftet.

 

Annette Randløv (B), Freja Södergran (O) og Peter Frederiksen (V) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortrædere deltog Jacob Netteberg (B), Kristian Tørning (O) og Per Roswall (V).


MOTIVATION

Dansk Folkeparti ønsker en drøftelse af en konkret fejloperation for kræft, som er foretaget på Herlev Hospital. Fejloperationen er omtalt i indslag i TV2 Lorry den 19. juni 2019. Indslaget kan ses her: https://bit.ly/2WT1TQz


TIDSPLAN OG VIDERE PROCES

Sagen forelægges regionsrådet den 25. juni 2019 som medlemsforslag fra Dansk Folkeparti.


JOURNALNUMMER

19039521