UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

23-06-2016 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-06-2016 13:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Højesteret giver Region Hovedstaden medhold i sag om betaling for patient fra Færøerne1. Meddelelser - Højesteret giver Region Hovedstaden medhold i sag om betaling for patient fra Færøerne

Meddelelser - Højesteret giver Region Hovedstaden medhold i sag om betaling for patient fra Færøerne

Meddelelser
I 2006 blev en udenlandsk sømand, som var forhyret på et færøsk skib, anbragt i varetægtssurrogat på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Beslutningen blev truffet af Retten på Færøerne.
 
Færøernes Landsstyre accepterede betalingsforpligtelsen for perioden marts 2008 til oktober 2010, hvor patienten blev udskrevet, idet Indenrigsministeriet i marts 2008 tog stilling til betalingsreglerne. Landsstyret fandt imidlertid, at betalingsforpligtelsen for den forudgående periode 2006 – 2008 måtte påhvile enten Kriminalforsorgen eller opholdsregionen, Region Sjælland.
 
Region Hovedstaden har anlagt det synspunkt, at betaling for opholdet på PC Sct. Hans må følge de almindelige regler herom og at betalingsforpligtelsen for hele opholdet derfor må påhvile de færøske sundhedsmyndigheder.
 
Østre Landsret gav regionen medhold i dette synspunkt. Landsstyret indbragte spørgsmålet om betaling for perioden fra 2006 til 2008 for Højesteret. Højesteret har nu fastslået, at landsstyret har betalingsforpligtelsen for hele perioden.

Journalnummer
16028411