UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

13-09-2016 11:30:00

SLUTTIDSPUNKT

13-09-2016 15:00:00


PUNKTER

1. Meddelelse - Indgået aftale med Region Skåne om partikelterapi
2. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget (KKU)
3. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:1. Meddelelse - Indgået aftale med Region Skåne om partikelterapi

Meddelelse - Indgået aftale med Region Skåne om partikelterapi
Region Hovedstaden har nu indgået en formel aftale med Region Skåne om partikelterapi, hvilket betyder, at danske kræftpatienter fremover vil blive sendt til Skandionklinikken i Region Skåne for at modtage partikelterapi. Den avancerede strålebehandling med protoner kan for nogle kræftsygdomme have en række fordele fremfor konventionel bestråling, da det kan gives mere præcist mod svulstvævet og gøre mindre skade på det omkringliggende raske væv.
 
Regionen har tidligere sendt omkring 20 patienter årligt til behandling i primært USA. Den nye aftale gælder for alle patienter, som kan have gavn af den avancerede strålebehandling med protoner, blandt andet børn og patienter med hjernekræft. Udover den kortere afstand og bedre rammer for patienterne medfører aftalen også et større samarbejde og vidensdeling mellem klinikerne på Rigshospitalet og Skandionklinikken.
 
Aftalen med Region Skåne er tænkt som en midlertidig løsning indtil partikelcentret i Århus er klar til at modtage patienter. Det er forventningen, at det kommende center i Århus kan begynde at se patienter i slutningen af 2018, men der forventes først at være fuld behandlingskapacitet ved slutningen af 2023.
 
Det er Sundhedsstyrelsen, som står for afregning af udenlandsk behandling, og afregning for protonbehandlingen vil ske direkte mellem Skandionklinikken og Sundhedsstyrelsen.

Journalnummer
08014565
2. Meddelelse - Kommunekontaktudvalget (KKU)

Meddelelse - Kommunekontaktudvalget (KKU)
Der har været afholdt møde i Kommunekontaktudvalget i Region Hovedstaden d. 31. august 2016.
Dagsorden og referat af mødet er offentliggjort på regionens hjemmeside. Næste møde er planlagt til den 6. februar 2017.

Journalnummer
14008657
3. Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:

Aktuelle Orienteringer samt Administrative indberetninger af Informationer til øvrige myndigheder:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget orientering om følgende administrative indberetninger til øvrige myndigheder:

Journalnummer
15020471