UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Ekstraordinært Forretningsudvalg - formandsmeddelelser

STED

Mødelokale H2

STARTTIDSPUNKT

19-06-2018 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

19-06-2018 16:15:00


PUNKTER

1. Lukket punkt
2. Meddelelse - Mål om ventetid til behandling
3. Aktuelle Orienteringer:
4. Konferencer mv.:1. Lukket punkt
2. Meddelelse - Mål om ventetid til behandling

Meddelelse - Mål om ventetid til behandling
Drøftelse af meddelelsen blev udsat på forretningsudvalgets møde den 12. juni 2018 og genfremsættes derfor på dette møde.
 
Venstre rejste i efteråret 2017 et ønske om at få et mål, der følger ventetid til behandling. Udredningsretten monitoreres allerede som driftsmål, men der er ikke en tilsvarende monitorering af behandlingsrettighederne.
 
Forretningsudvalget drøftede efterfølgende tre muligheder for at opgøre ventetider og ønskede, at administrationen skulle arbejde videre med et mål for ”Behandling 30 dage (udvidet frit sygehusvalg)”. Målet ligger sig op ad patienternes ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde reel behandling inden for 30 dage fra udredningen er færdig.
 
Data til at opgøre behandlingsrettighederne er tilgængelige i Sundhedsplatformen, men er på nuværende tidspunkt ufuldstændigt registrerede. Der vil derfor være en implementeringsperiode, inden der foreligger et validt datagrundlag.
 
Data for ventetid til behandling vil desuden blive påvirket af implementeringen af LPR3 i november 2018. Så for ikke at skulle implementere målet to gange inden for en kortere periode, anbefaler administrationen at afvente implementeringen af LPR3, inden der arbejdes videre med det konkrete mål.
 
Mulighederne for at indføre monitorering af behandlingsrettighederne drøftes desuden i regi af Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.

Journalnummer
18017774
3. Aktuelle Orienteringer:

Aktuelle Orienteringer:
Regionsrådet har efter seneste udsendelse af dagsorden til forretningsudvalget modtaget følgende orienteringer:
4. Konferencer mv.:

Konferencer mv.: