UDVALG

Forretningsudvalget

MØDE

Forretningsudvalg - Tillægsdagsorden

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

17-09-2013 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT
PUNKTER

1. Valgmøder på hospitalerne
2. Eventuelt1. Valgmøder på hospitalerne


FORMANDENS INDSTILLINGSAGSFREMSTILLING

Regionsrådsformanden har modtaget en henvendelse fra næstformanden for Region H Medudvalget, der har foreslået, at der afholdes 5 store valgmøder, hvor hele Region Hovedstadens personale inviteres til at deltage, på hvert af de 4 akuthospitaler og på Bornholms Hospital. I konsekvens heraf og under hensyn til personale og pårørende samt afvikling af hospitalernes daglige opgaver foreslås det, at der ikke gennemføres andre valgmøder på hospitalerne og at andre påtænkte møder aflyses.

 

Regionsrådsformanden anbefaler dette forslag som en god løsning, der dels giver alt personale og offentlighed mulighed for at møde samtlige spidskandidater til regionsrådsvalget og samtidig giver den mindste uro for patienter, pårørende, personale og for afviklingen af hospitalernes daglige drift.

 

Regionsrådet tiltrådte på sit møde i april fælles spilleregler i forbindelse med valget til regionsrådet. Det fremgår heraf, at lokaler på regionens virksomheder kan stilles til rådighed for tværpolitiske møder, hvor alle opstillingsberettigede partier inviteres eller har adgang under forudsætning af, at mødeaktiviteten ikke vil være til gene for hospitalernes daglige drift. Herudover har virksomhederne haft mulighed for at markere valget i personalemæssig sammenhæng.

 

I konsekvens af mødesagens indstilling foreslås det, at eventuelle henvendelser om udlån af lokaler på hospitalerne til andre valgmøder afslås og at andre påtænkte møder aflyses.


KOMMUNIKATION

Medarbejderne informeres om de planlagte valgmøder på de 4 akuthospitaler og på Bornholms Hospital.


ØKONOMISKE KONSEKVENSER

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.


DIREKTØRGODKENDELSE

Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann


SAGEN AFGØRES AF

Regionsrådet.


FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING

Anbefales.

 

Hans Toft (C), Julie Herdal Molbech (F) og Karin Helweg-Larsen (ufp) deltog ikke i sagens behandling.


REGIONSRÅDETS BESLUTNING

2. Eventuelt

FORRETNINGSUDVALGET_Eventuelt

Tomt indhold