UDVALG

Regionsvalgsbestyrelsen 2017

MØDE

Regionsvalgbestyrelsen

STED

Regionsgården - formandens mødelokale - BLOK A

STARTTIDSPUNKT

10-10-2017 14:15:00

SLUTTIDSPUNKT

10-10-2017 15:15:00


PUNKTER

1. Endelig godkendelse af kandidatlister og valgforbund1. Endelig godkendelse af kandidatlister og valgforbund

Endelig godkendelse af kandidatlister og valgforbund

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsvalgbestyrelsen godkendte på mødet den 4. oktober 2017 30 ud af 34 kandidatlister. De kandidatlister, der ikke blev godkendt, har herefter haft frist til afhjælpning til mandag den 9. oktober 2017, kl. 12. Regionsvalgbestyrelsen skal herefter vurdere, om kandidatlisterne nu kan godkendes.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  1. at regionsvalgbestyrelsen tiltræder de indstillinger om godkendelse af kandidatlister, som fremgår af bilag 1,
  2. at regionsvalgbestyrelsen tiltræder indstilling om godkendelse af valgforbund, jf. bilag 2,
  3. at administrationen bemyndiges til at meddele kandidatlisterne valgbestyrelsens beslutninger og begrundelserne for dem,
  4. at de godkendte kandidatlister med de foretagne berigtigelser danner udgangspunkt for udarbejdelse af stemmesedlen

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 10. oktober 2017:
 
Godkendt, efter skriftlig votering.
 
Abbas Razvi (B) deltog ikke i sagens behandling. Som stedfortræder deltog Karin Friis Bach (B).

SAGSFREMSTILLING
Regionsvalgbestyrelsen godkendte på mødet den 4. oktober 2017 30 ud af 34 kandidatlister. De kandidatlister, der ikke blev godkendt på mødet, fik besked samme dag, således at der kunne gives bedst mulig tid til afhjælpning.
 
Fristen for afhjælpning var mandag den 9. oktober 2017, kl. 12.00.
 
Der blev inden fristens udløb indleveret 3 afhjulpne kandidatlister, mens den sidste ugyldige kandidatliste ikke er indleveret på ny.
 
I bilag 1 er redegjort for, hvornår de enkelte kandidatlister er modtaget og hvilke eventuelle bemærkninger, administrationen har til de enkelte lister.

KOMMUNIKATION
Offentliggørelse
Der vedlægges endvidere oversigt (bilag 3) over de indleverede kandidatlister/kandidater med de af valgbestyrelsen godkendte bogstavsfortegnelser.
 
Når der er taget endelig stilling til godkendelse af kandidatlister og forbund, offentliggøres oplysningerne snarest muligt og sendes til kommunerne og regionens hospitaler af hensyn til brevstemmeafgivningen.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges regionsvalgbestyrelsen den 10. oktober 2017.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785.


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Bilag 1 - Indstilling vedrørende kandidatlister
Bilag 2 - Indstilling vedrørende valgforbund
Bilag 3 - Fortegnelser over kandidatlister og kandidater