UDVALG

Regionsvalgsbestyrelsen 2017

MØDE

Regionsvalgbestyrelsen

STED

Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

23-11-2017 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-11-2017 20:00:00


PUNKTER

1. Opgørelse af valget den 21. november 2017
2. Eventuelt1. Opgørelse af valget den 21. november 2017

Opgørelse af valget den 21. november 2017

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Regionsvalgbestyrelsen skal i henhold til valgloven foretage den endelige opgørelse af valget til regionsrådet for Region Hovedstaden.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
  1. at valget til regionsrådet og udkastet til valgbog godkendes på baggrund af kommunernes valgbøger, og
  2. at kandidatlisternes kontaktpersoner og offentligheden orienteres om beslutningen.

POLITISK BEHANDLING
Regionsvalgbestyrelsens beslutning den 23. november 2017:
 
Der var omdelt indstillingsnotat (bilag 1) , udkast til valgbog (bilag 2) samt notat om følsomhedsberegning (bilag 3).
 
Valgbestyrelsen tog orienteringen om opgørelsen af valget til efterretning.
 
Valgbestyrelsen besluttede, at der skal foretages fornyet fintælling af stemmerne for kandidat nr. 9 (Maria Gudme) og kandidat nr. 17 (Bodil Kornbek) på den socialdemokratiske liste.
 
Valgbestyrelsen afholder fornyet møde fredag den 24. november kl. 16.00 i Nørregade med henblik på endelig godkendelse af valgbogen.

SAGSFREMSTILLING
Efter valgloven opgør regionsvalgbestyrelsen valget til regionsrådet den 21. november 2017 på baggrund af de valgbøger, som regionsvalgbestyrelsen har modtaget fra valgbestyrelserne i regionens 29 kommuner eller på grundlag af en helt delvist fornyet fintælling i regionalt regi.
 
Opgørelsen skal ske senest dagen efter, at valgbøgerne er modtaget fra kommunerne. Opgørelsen af regionsrådsvalget skal således ske torsdag den 23. november 2017.
 
Alle 29 kommuner i regionen benytter KMD`s valgopgørelsessystem.
 
Til valgbestyrelsens møde vil alle kommunernes valgbøger være gennemgået og sammenholdt med KMD`s valgopgørelse.
 
Der vil på den baggrund til mødet foreligge et udkast til valgbog for regionsrådsvalget med administrationens bemærkninger til kommunernes valgbøger. Der vil til mødet foreligge indstilling fra administrationen om valget kan godkendes på det foreliggende grundlag eller om der efter administrationens vurdering er behov for fornyet fintælling.

KOMMUNIKATION
Valgbestyrelsens beslutning vil blive kommunikeret via pressemeddelelse, på regionens hjemmeside og ved meddelelse til de valgte.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges fore regionsvalgsbestyrelsen den 23. november 2017. Der er reserveret møder fredag den 24. november, lørdag den 25. november og søndag den 26. november med henblik på stillingtagen til resultatet af eventuel fornyet fintælling.

DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Jesper Olsen

JOURNALNUMMER
17015785.


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Indstilling vedr. valgbog
Udkast til valgbog 23112017
Følsomhed valgbestyrelse FINTÆLLING


2. Eventuelt

Eventuelt