UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+ H8 på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

08-09-2015 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

08-09-2015 19:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Yderligere forsinkelse af den faste Femern Bælt-forbindelse
2. Meddelelser - Orientering om svar fra kulturministeren vedr. drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle events
3. Meddelelser - Presse- og kommunikationsorientering fra Vækstforumsekretariatet
4. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Yderligere forsinkelse af den faste Femern Bælt-forbindelse

Meddelelser
På et møde i august 2015 mellem den danske transportminister Hans Christian Schmidt og den slesvig-holstenske transportminister Reinhard Meyer kom det frem, at Femern Bælt-byggeriet vil blive forsinket til mindst 2025. Grunden til denne yderligere forsinkelse er lovgivningsprocessen i Tyskland, som først kan afsluttes i slutningen af 2016. Derudover er der stor risiko for klager på tysk side, som kan forsinke processen endnu mere. Det er derfor sandsynligt, at Femern A/S, som står for udbud af anlægsarbejdet, ikke vil indgå aftaler med mulige entreprenører, før godkendelsesprocessen i Tyskland er afsluttet. Dermed er det første mulige tidspunkt for åbningen af tunnelen nu rykket til 2025.
 
Administrationen arbejder på at få kalendersat et møde mellem Hans Christian Schmidt og formandskabet i STRING-samarbejdet, som er et politisk forum i Femern Bælt-korridoren med deltagelse fra Region Hovedstaden. Samtidig har administrationen taget initiativ til et STRING-brev til ministrene, som understreger STRING-medlemmernes behov for at finde en løsning, der sikrer den hurtigst mulige realisering af byggeriet.

Journalnummer
15011921

Referat
Sagsfremstilling2. Meddelelser - Orientering om svar fra kulturministeren vedr. drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle events

Meddelelser
Som konsekvens af de budgetoverskridelser, der opstod i forbindelse med afviklingen af Eurovision Song Contest 2014, har regionsrådsformanden den 2. juli 2015 skrevet til kulturminister Bertel Haarder med en opfordring til oprettelse af en pulje til fælles, offentlig medfinansiering af store, internationale begivenheder, der er til gavn for hele Danmark. Endvidere fremgår det af brevet, at Region Hovedstaden gerne indgår i principielle drøftelser vedr. finansiering og styring af større kulturelle begivenheder.
 
Den 20. august 2015 modtog regionsrådsformanden svar fra kulturminister Bertel Haarder. Heraf fremgår det, at kulturministeren er enig i, at der er behov for at drøfte finansiering og styring af store internationale begivenheder, og at det er vigtigt, at Danmark også i fremtiden kan afholde store internationale events.
 
Statsrevisorerne har i deres beretning om Eurovision Song Contest 2014 opfordret til, at Kulturministeriet tager initiativ til en principiel drøftelse af finansiering og styring af større kulturelle begivenheder. Kulturministeren vil i forbindelse med sin ministerredegørelse til Statsrevisorerne om beretningen tage stilling til opfordringen.

Journalnummer
15012034

Referat
Sagsfremstilling3. Meddelelser - Presse- og kommunikationsorientering fra Vækstforumsekretariatet

Presseomtale den 15. maj til den 24. august 2015
Nyt EU-kontor skaffer penge til borgerne i Hovedstadsregionen
Den 1. juni indvies et nyt EU-kontor i Bruxelles, der hjælper med at skaffe EU-midler til kommuner, region og private virksomheder
 
Den 1. – 2. juni 2015 Newsbreak.dk, Frederiksborg Amts Avis
 
Nyt tegn på opsving i 2015
Halvdelen af 806 virksomheder i Region Hovedstadens nye vækstbarometer regner med at hyre flere folk i 2015 – Lars Gaardhøj til citat.
 
Den 1. juni 2015 Frederiksborg Amts Avis, Ritzau, P4, lorry.dk, blboligen.dk, Dagbladet Ringsted
 
Vækstbarometer varsler bedre økonomi i Region Hovedstaden
Omtale af casen C4 samt forskellige resultater fra Vækstbarometeret samt citat fra Lars Gaardhøj
 
Den 1. juni Frederiksborg Amts Avis
 
Direktører på hård jobjagt
Hel 41 pct. af virksomhederne forventer ifølge Region Hovedstadens Vækstbarometer, at der skal ansættes flere i 2015, men jagten på nye medarbejdere bliver svær. Sophie Hæstorp Andersen til citat.
 
Den 2. juni 2015 Børsen, børsen.dk
 
Virksomheder i hovedstadsregionen: Svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft
Halvdelen af virksomhederne i hovedstadsregionen oplever problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft. Det viser tal fra Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens nye Vækstbarometer. Sophie Hæstorp Andersen til citat.
 
Den 2. juni – 7. juni 2015 P4 (inkl. citat og case), avisen.dk, Ritzau, newsbreak.dk, dknyt.dk, regionh.dk, newsoresund.dk, lokalavisen.dk, Lokalavisen Herlev, Furesø Avis, Lokalavisen Helsingør, regioh.dk, Haderslev Lokalavis, Sydkysten Nord
 
International konference i Danmark sætter fokus på farlige stoffer
Én af verdens største miljøkonferencer, AquaConSoil, lægger vejen forbi Danmark denne uge. På dagsordenen er blandt andet det farlige flourstof PFOS (Støttet af Vækstforum Hovedstaden).
 
Den 8. juni 2015 Avisen.dk, regionh.dk
 
Trykkeri sætter nye grønne standarder
KLS Grafisk Hus har som det første trykkeri i Nordeuropa opnået verdens højeste miljøcertificering, Cradle to Cradle – støttet af bl.a. Region Hovedstaden
 
Den 8. juni 2015 Erhvervsmagasinet CSR
 
Novo øger sine investeringer i biotechbaby
Novo vil investere 50 mio. kr. mere i nye biotechvirksomheder. Novo Seeds er en del af projektet Copenhagen Spin Outs, som via støtte med EU midler, herunder via Vækstforum Hovedstaden, har været med i opstarten af 23 nye virksomheder.
 
Den 9. juni 2015 Børsen
 
Viden som vækstmotor
Virksomheden Vintage Cloud digitaliserer gamle filmruller og spolefilm til computer. Virksomheden har via projektet Viden som Vækstmotor samarbejdet med forskere fra DTU, og det har givet produkter, der er langt bedre rustet til at indtage det internationale marked. (Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden)
 
Den 9. juni Media Planet
 
Hovedstadens virksomheder tror på uændrede finansieringsmuligheder
Region Hovedstadens Vækstbarometer viser, at virksomhederne tror på uændrede eller bedre finansieringsmuligheder, og flertallet forventer øget omsætning.
 
Den 10. juni 2015 finanswatch.dk
 
20 mio. kr. til Fremtidens Håndværker
Danske Maritime og Europas Maritime får knap 20 mio. kr. fra bl.a. Vækstforum Hovedstaden til et treårigt projekt om at få flere og dygtigere håndværkere i den maritime industri.
 
Den 19. - 23. juni 2015 danskemaritime.dk, søfart.dk
 
Region Hovedstaden får ny grøn partner
Region Hovedstaden er blevet partner i Gate 21. Partnerskabet med regionen er med til at styrke Gate 21's nye vision om at gøre Greater Copenhagen til verdens førende region inden for grøn omstilling og vækst.
 
Den 24. juni 2015 Sydkysten Nord
 
Turister lægger over 400 mio. kr. ekstra i hovedstaden i første halvår
Flere turister betyder større omsætning og i sidste ende flere jobs. I hovedstaden er fremgangen i turismen i første halvår af 2015 så stor, at omsætningen de første seks måneder forventes at blive over 400 mio. kr. større end samme periode sidste år. Sophie Hæstorp Andersen citeres.
 
Den 11. august 2015 i Avisen.dk og TV2 Lorry

Journalnummer
13009743

Referat
Sagsfremstilling4. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193

Referat
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

Rullende dagsorden 08-09-2015