UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale på regionsgården H6 + H7

STARTTIDSPUNKT

06-10-2015 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-10-2015 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193

Referat
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

Rullende dagsorden 06-10-2015