UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H6+H7 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

03-11-2015 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

03-11-2015 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for at udskyde emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193

Referat
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

rullende dagsorden