UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Rigshospitalet. Juliane Maries vej 18, opgang 11, 4. sal, mødelokale 4.120

STARTTIDSPUNKT

19-01-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

19-01-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål
2. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder1. Meddelelser - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål

Meddelelser
Regionsrådet godkendte på mødet den 15. december 2015 fjerde kvartalsrapport vedrørende kongeindikatorer og driftsmål. Nedenfor redegøres for status på kongeindikator og driftsmål af særlig relevans for erhvervs- og vækstudvalget.
 
Udviklingen i kongeindikatoren for hjemtagning af eksterne midler til eksterne forskningsmidler (indikator for målsætning om ekspansive vidensmiljøer) er positiv, og administrationen forventer, at det årlige mål på 100 mio. kr. nås. Der foreligger endnu ikke data for et sammenhængende år. Der er i 2015 frem til september genereret 38,4 mio. kr. i eksterne forskningsmidler. Hertil kommer en bevilling på op til 2,8 mia. kr. til medfinansiering af nyt Diabetescenter Herlev, som regionen har fået bevilget fra Novo Nordisk Fonden, heraf vil en del af midlerne gå til forskning.
 
Udviklingen i driftsmål for disponering og forbrug af strukturfondsmidler er stabil og positiv. Udviklingen i driftsmålet for hjemtagning af eksterne midler er positiv, idet der som nævnt er hjemtaget 38,4 mio. kr.
 
I forbindelse med opdatering af ambitionsniveauer og driftsmål lægges der op til, at driftsmålet og kongeindikatoren udvikles og opdateres, således at der fra 2016 måles på hjemtagne eksterne midler fra både hospitaler, centre og virksomheder i Region Hovedstaden jf. erhvervs- og vækstudvalgets høringssvar.

Journalnummer
15011475

Referat
Sagsfremstilling2. Meddelelser - Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193

Referat
Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

rullende dagsorden