UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

21-02-2017 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-02-2017 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - NEXT Partnership - fremdrift og planer for fremtidigt samarbejde
2. Meddelelser - Aktuel orientering
3. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - NEXT Partnership - fremdrift og planer for fremtidigt samarbejde

Meddelelser - NEXT Partnership - fremdrift og planer for fremtidigt samarbejde

Meddelelser
NEXT – National Experimental Therapy Partnership er et succesfuldt offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, der fokuserer på at fremme antallet af tidlig fase kliniske forsøg, hvor nye lægemidler første gang testes på mennesker. NEXT-partnerskabet består af de 5 regioner og en række lægemiddelproducerende virksomheder. Partnerskabet blev startet 1. november 2014 med støtte fra Innovationsfonden.
 
NEXT tilbyder (jf. bilag 1) lægemiddelindustrien og hospitalsforskere en one-stop-shop. Det vil sige en let tilgængelighed til landets stærkeste kliniske forskningsmiljøer på tværs af de fem regioner med henblik på eksperimentel forskning i de tidlige faser af kliniske forsøg med lægemidler, og hvor der samtidigt er nem adgang til national rekruttering af patienter til disse forsøg.
 
Ambitionen er, at NEXT-partnerskabet kan medvirke til at gøre Danmark til et foretrukkent land for lægemiddelvirksomheder at foretage de helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler på patienter. Innovationsfonden har af to omgange investeret i NEXT-partnerskabet med i alt 92,4 mio. kr.(hvoraf de 12 mio. kr. kommer fra regionerne), og bliver trods sin kun 2-årige levetid jævnligt fremhævet som en stor succes, der har været med til at sikre en markant stigning i antallet af kliniske forsøg i Danmark.
 
Status for udviklingen af NEXT
NEXT har på nuværende tidspunkt etableret centre inden for onkologi, dermatologi, lungemedicin, infektionsmedicin og bioinformatik. Region Hovedstaden har en central funktion og i dette samarbejde, hvilket bl.a. kommer til udtryk i at hele 3 af de 5 sundhedsfaglige områder ledes og er forankret i stærke forskningsmiljøer på hhv. Rigshospitalet (onkologi) og på Bispebjerg Hospital (dermatologi og lungemedicin).
 
Baggrunden for etableringen af NEXT var bl.a., at der efter finanskrisen i 2008 både i Danmark og internationalt kom et betydeligt fald i antallet af kliniske forsøg. NEXT-partnerskabet har medvirket til, at Danmark betydeligt hurtigere end andre lande har fået vendt den negative udvikling.
 
I 2015 blev der i regi af NEXT påbegyndt 24 kliniske tidlig fase kliniske forsøg, og et tilsvarende niveau forventes for 2016. Antallet af tidlig fase kommercielle kliniske forsøg steg ifølge Lægemiddelstyrelsens seneste årsopgørelse i perioden fra 2014 til 2015 med 100 pct. En positiv stigning som Lægemiddelstyrelsen direkte henviser til, at NEXT-partnerskabet er den primære forklaringsfaktor bag.
 
Det første års succes har været kraftigt medvirkende til, at Innovationsfonden i slutningen af 2015 godkendte en ansøgning på ca. 42 mio. kr. om at etablere de to NEXT-centre inden for hhv. det lungemedicinske og det infektionsmedicinske område, hvortil kommer midler til at styrke den nationale koordinering af NEXT-samarbejdets aktiviteter i NEXT-sekretariatet.
 
NEXT-samarbejdet - indlejring i regionerne fra 2019
NEXT-partnerskabet skal i henhold til aftalen med Innovationsfonden "indlejres" i regionerne fra 2019 og frem. Beslutning herom bør ifølge aftalen med Innovationsfonden senest træffes i de 5 regioner inden udgangen af 2017.
 
Som led heri vil der i løbet af 1. halvår 2017 være fokus på at etablere en model for et selvfinansierende og bæredygtigt NEXT sådan at denne konstruktion er på plads inden udgangen af den nuværende projektperiode(2016-2019).
 
Et færdigt oplæg til et fremtidigt NEXT skal ifølge det aftalte forelægges NEXT-styregruppen til møde i september 2017. I perioden herefter - oktober til december 2017 - planlægges en politisk godkendelsesproces i samtlige regioner med henblik på, at en endelig aftale for et selvfinansierende og bæredygtigt NEXT fra 2019 og frem er på plads d. 1. januar 2018.

Journalnummer
16040266


1.pdf

Bilag

Folder om NEXT


2. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
3. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


2.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget