UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7 og H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

30-05-2017 18:40:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2017 20:40:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Resultater fra Copenhagen Health Innovation's årsberetning
2. Meddelelser - Aktuel orientering
3. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Resultater fra Copenhagen Health Innovation's årsberetning

Meddelelser - Resultater fra Copenhagen Health Innovation's årsberetning

Meddelelser
Copenhagen Health Innovation (CHI) er et partnerskab mellem Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Metropol, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der er sat i verden for at skabe sundhedsinnovation gennem uddannelse. Gennem en række uddannelsesprojekter er målet at styrke innovationskompetencer og stimulere det entreprenante mindset blandt studerende, undervisere og sundhedsprofessionelle. CHI bringer med andre ord sundhedssektoren helt tæt sammen med de store uddannelsesinstitutioner, for på den måde at bringe konkrete udfordringer ind i undervisningen - men også for at styrke nuværende sundhedsprofessionelles kompetencer inden for udvikling og implementering af innovative sundhedsløsninger.
 
2016 var CHIs første leveår, og derfor er der også brugt meget tid på at få CHI management, samt de forskellige underprojekter op at køre. Årsberetningen skitserer overordnet de indsatser, som kører under de to forskellige projekter; CHI-VEST: Vidensbaseret entreprenørskab for sundere vækst (der primært er støttet gennem socialfonden) og ReVUS: Innovative sundhedsløsninger for bedre sundhed og vækst (der er støttet af ReVUS midler). Det overordnede tema for årsberetningens gennemgang er; Sundhedsinnovation gennem uddannelse.
 
Både den internationale kirurgiske sommerskole, kvalitetssikringen af kikkertundersøgelser, samt sundhedsdialogen på de sociale medier, der alle er ReVUS finansierede underprojekter, gennemgås med henblik på at oplyse om baggrunden, samt fremgangen inden for projekterne.
 
Herudover indeholder årsberetningen en række relevante cases, der enten er søsat af CHI, eller som bakker op om den retning som CHI trækker i. Herunder kan nævnes verdens første kandidatuddannelse i sundhedsinnovation på CBS, CHIs talentprogram for Health Innovators, samt et CHI initieret innovations kursusforløb for undervisere på relevante vidensinstitutioner.
 
Afslutningsvis beretter CHI også om et styrket økosystem inden for sundhedsinnovation, hvor et tættere samarbejde mellem organisationerne Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Copenhagen Center for Health Technology (CACHET), og Copenhagen Health Innovation (CHI), skal samles under paraplyen ’Greater Copenhagen Health’ for at favne henholdsvis virksomheder, forskning og uddannelse inden for innovationsdagsordenen på en sammenhængende måde. Partnerne afholder en fælles konference om sundhedsinnovation i november 2017. CHI har yderligere initieret en række netværksarrangementer i form af CHI Morgen, samt nogle faglige symposier, der skal være med til at aktivere fagmiljøerne, give indblik i hinandens virkeligheder, samt udveksle erfaringer inden for arbejdet med sundhedsinnovation.
 
Overordnet set giver beretningen et realistisk billede af CHIs arbejde i deres første leveår, der står i tråd med de forventninger der har været til dem fra administrationens side.
 
For nærmere detaljer om de forskellige projekter, henvises der til den vedhæftede årsberetning.

Journalnummer
16020003


1.pdf

Bilag

CHI-Aarsberetning-2016


2. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
3. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


2.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget