UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H2 på regionsgården

STARTTIDSPUNKT

21-06-2017 14:30:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2017 16:30:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgninger om HF, HHX og HTX
2. Meddelelser - 27 anbefalinger om cirkulær økonomi til regeringen
3. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgninger om HF, HHX og HTX

Meddelelser - Afgørelse fra Undervisningsministeriet vedr. ansøgninger om HF, HHX og HTX

Meddelelser
Regionsrådet besluttede den 31. januar 2017, at indstille til Undervisningsministeriet
At godkende ansøgninger om hhx på gymnasiet i Albertslund, og htx på Frederikssund Gymnasium og hf på Gribskov Gymnasium
At øvrige ansøgninger om hf ikke godkendes.
 
Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet har den 8. juni 2017 fremsendt sine afgørelser af ansøgninger om nye uddannelsessteder for:
Styrelsen godkender ikke de første fire ansøgninger fra NEXT, Niels Brock og TEC hhv. TEC i samarbejde med VUC Lyngby. Afgørelserne er begrundet med, at styrelsen har lagt særlig vægt på Region Hovedstadens indstilling, herunder at der er ledig hf-kapacitet ved de eksisterende udbydere.
 
Styrelsen godkender ansøgningen om hf på Gribskov Gymnasium fra skoleåret 2018/2019. Styrelsen lægger i sin afgørelse særlig vægt på, at det vil sikre et lokalt dækkende udbud, der samtidig kan bidrage til at løfte det generelle uddannelsesniveau i området og på Region Hovedstadens vurdering af, at Gribskov Gymnasium samlet set bør tildeles godkendelse.
 
Styrelsen godkender ansøgningen fra NEXT om hhx på det kommende Vestskovens Gymnasium fra skoleåret 2018/2019. Styrelsen lægger i sin afgørelse særlig vægt på, at det vil sikre et lokalt dækkende udbud under hensyn til søgningen og på Region Hovedstadens vurdering af, at NEXT samlet set bør tildeles godkendelse.
Styrelse godkender ansøgningen fra Frederikssund Gymnasium og Erhvervsskolen Nordsjælland om htx på Frederikssund Gymnasium fra 2018/2019. Styrelsen lægger i sin afgørelse særlig vægt på, at det vil gavne uddannelsesdækningen i Frederikssund og i de omkringliggende kommuner og på Region Hovedstadens vurdering af, at ansøgerne samlet set bør tildeles godkendelse. Godkendelsen forudsætter, at de to skoler indgår et fagligt forpligtende samarbejde, og at de senest 1. oktober 2017 fremsender samarbejdsaftale, der præciserer rammerne for samarbejdet til styrelsen.
 
Afgørelserne fra Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet er vedlagt.
 

Journalnummer
16042131, 16044543, 16044163,16044536 og 16044544.


1.pdf

Bilag

breve af 8. juni 2017 fra Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet


2. Meddelelser - 27 anbefalinger om cirkulær økonomi til regeringen

Meddelelser - 27 anbefalinger om cirkulær økonomi til regeringen

Meddelelser
Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstand i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer. Det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark.
Det er derfor tid til at transformere den nuværende lineære økonomi til en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter.
 
For dansk erhvervsliv er cirkulær økonomi en gylden mulighed for at være først til at udvikle nye cirkulære teknologier og løsninger, der kan accelerere omstillingen. Til glæde for virksomhederne, samfundet og miljøet. Den britiske tænketank Ellen MacArhtur Foundation udgav i 2015 en rapport, som viser, at en omstilling til cirkulær økonomi i Danmark både vil kunne skabe økonomisk vækst, nye arbejdspladser, øget eksport, samt en reduktion i materialeforbrug og CO2-udledninger. En intelligent omstilling af det danske samfund fra en lineær til en cirkulær økonomi vil ifølge Ellen MacArthur Foundation give en årlig gevinst på op mod 45 mia. kr. i 2035.
 
På denne baggrund nedsatte regeringen i oktober 2016 et Advisory Board for cirkulær økonomi, bestående af 12 erhvervsledere med Flemming Besenbacher fra Carlsberg som formand. Den 7. juni 2017 afleverede Advisory Boardet 27 anbefalinger til Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og Erhvervsminister Brian Mikkelsen.
 
27 anbefalinger der spænder bredt
Advisory Boardets anbefalinger dækker hele den cirkulære værdikæde - fra design og produktion over forbrug til genanvendelse. Blandt andet kan fremhæves følgende anbefalinger:
Yderligere info om advisory boardet og de 27 anbefalinger kan findes her: www.mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi
 
Region Hovedstadens fyrtårnsprojekt om cirkulær økonomi
Region Hovedstaden er netop nu i gang med at udvikle indsatser, der kan fremme omstillingen til cirkulær økonomi i hovedstadsregionen og Greater Copenhagen. I dette arbejde fokuseres på, hvordan regionen kan understøtte erhvervslivet i at udvikle cirkulære løsninger og forretningsmodeller, og understøtte kommunerne i at integrere cirkulær økonomi i løsningen af kommunale kerneopgaver såsom affaldshåndtering, erhvervsrådgivning, indkøb, miljøtilsyn og byplanlægning.

Journalnummer
16038553


2.pdf

Bilag

Anbefalinger fra Advisory Board for cirkulær økonomi


3. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


3.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget