UDVALG

Test_Udvalg

MØDE

TEST Forretningsudvalg - mødesager

STED

REGIONSRÅDSSALEN

STARTTIDSPUNKT

31-12-2015 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-12-2015 14:00:00


PUNKTER

1. Generel orientering fra ledelsen - har lagt 1 bilag på
2. Sag nr. 3 - DENNE SAG skal eftersendes, så derfor INGEN bilag på NU - det kommer der til ved 2-del af test.
3. TEST - Generel orientering fra ledelsen - her lægges også 1 bilag på , så der er bilag på begge sager både før og efter "dummy"-sagen
4. TOM sag - med 1 bilag
5. Eventuelt1. Generel orientering fra ledelsen - har lagt 1 bilag på

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

POLITISK BEHANDLING
Intet.

Sagsfremstilling
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg

Journalnummer
15001019

Sagsfremstilling

1.pdf

Bilag

ProgramSundhedsdage2014


2. Sag nr. 3 - DENNE SAG skal eftersendes, så derfor INGEN bilag på NU - det kommer der til ved 2-del af test.

Sagen eftersendes.

Journalnummer
Tomt indhold

Sagsfremstilling3. TEST - Generel orientering fra ledelsen - her lægges også 1 bilag på , så der er bilag på begge sager både før og efter "dummy"-sagen

INDSTILLING
Administrationen indstiller:

POLITISK BEHANDLING
Forretningsudvalgets beslutning den 10. november 2015:
 
Der blev omdelt et rettelsesblad til formandsmeddelelse nr. 4 – overdragelse af ambulancekontrakter til Region Hovedstaden.
 
Administrationen orienterede nærmere om indholdet af formandsmeddelelse nr. 5. om klagesag vedr. Nyt Hospital og ny Psykiatri Bispebjerg.
 
Charlotte Fischer (B), Henrik Thorup (O) og Tormod Olsen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling
Koncerndirektionen vil på mødet orientere om aktuelle emner.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt.

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg

Journalnummer
15001019

Sagsfremstilling

2.pdf

Bilag

RECEPTION invitation Josefine 310815


4. TOM sag - med 1 bilag

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
INDSTILLING
Administrationen indstiller:
at

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
Forretningsudvalgets beslutning:
Regionsrådets beslutning:

SAGSFREMSTILLING
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
KOMMUNIKATIONTomt indhold
TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Koncerndirektør [for sager til FU/RR - dette slettes!]
eller
Koncerndirektør / Centerdirektør [for sager der afsluttes i udvalget - dette slettes!]

Journalnummer
Tomt indhold

Sagsfremstilling

3.pdf

Bilag

Sådan indsætter du indhold fra edagsorden på Regionh dk - SharePoint 2013 (2)


5. Eventuelt

FORRETNINGSUDVALGET_EventueltTomt indhold
Sagsfremstilling