UDVALG

Test_Udvalg

MØDE

TEST møde til at undersøge tilgængelighed

STED

TEST

STARTTIDSPUNKT

15-06-2019 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-06-2019 18:05:00


PUNKTER

1. [UDKAST] - TEST - sag 1 Filer lagt samme i en fil
2. [UDKAST] - TEST - sag 2 - filer lagt enkeltvis1. [UDKAST] - TEST - sag 1 Filer lagt samme i en fil

[UDKAST] - TEST - sag 1 Filer lagt samme i en fil

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Tomt indhold.

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
  • at

KONSEKVENSER
Tomt indhold

RISIKOVURDERING
[HUSK risikovurdering ! - Hvis der ikke vurderes risici ved en tiltrædelse af indstillingen bruges nedenstående standardfrase og denne tekst slettes]
 
En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke yderligere risici end det i sagen henviste.

BEVILLINGSTEKNISKE KONSEKVENSER
[HUSK bevillingstekniske konsekvenser ! - Hvis der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser ved at tiltræde indstillingen bruges nedenstående standardfrase og denne tekst slettes]
 
En tiltrædelse af indstillingen har ikke i sig selv bevillingstekniske konsekvenser.

KOMMUNIKATION
Tomt indhold

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES
Sagen forelægges [udvalget den XX. måned år]

DIREKTØRPÅTEGNING
Svend Særkjær / [Navn på Koncerndirektør] [ gælder for sager til FU/RR - denne hjælpetekst slettes!]
eller
[Navn på Koncerndirektør] / [Navn på Centerdirektør] [gælder for sager der afsluttes i udvalget - denne hjælpetekst slettes!]

JOURNALNUMMER
[sagsnummer i Workzone]


1.pdf
2.pdf

Bilag

Begge Filer - lagt sammen som vi plejer
Begge Filer BINDER - brugt BINDER metoden


2. [UDKAST] - TEST - sag 2 - filer lagt enkeltvis

[UDKAST] - TEST - sag 2 - filer lagt enkeltvis

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
....

INDSTILLING
Administrationen indstiller:
 
at

POLITISK BEHANDLING
Udvalgets beslutning:
 
 
Forretningsudvalgets beslutning:
 
 
Regionsrådets beslutning:
 
 

KOMMUNIKATION Tomt indhold
DIREKTØRPÅTEGNING
Hjalte Aaberg / Koncerndirektør [for sager til FU/RR - dette slettes!]
eller
Koncerndirektør / Centerdirektør [for sager der afsluttes i udvalget - dette slettes!]

Journalnummer
Tomt indhold


3.pdf
4.pdf

Bilag

Pjece_RegionHovedstaden_2017_pdfa (1)
budget_2018_region_hovedstaden_pdfa (1)