UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7+ H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

06-09-2016 19:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-09-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Oversigt over væsentlige beslutninger vedrørende regional udvikling i regionsrådsperioden 2014-2016
2. Meddelelser - Regeringens trepartsaftale
3. Meddelelser - Aktuel orientering
4. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Oversigt over væsentlige beslutninger vedrørende regional udvikling i regionsrådsperioden 2014-2016

Meddelelser - Oversigt over væsentlige beslutninger vedrørende regional udvikling i regionsrådsperioden 2014-2016

Meddelelser
Formand for miljø- og trafikudvalget, Jens Mandrup, har bedt om et overblik over væsentlige politiske initiativer fra miljø- og trafikudvalget i indeværende regionsrådsperiode år 2014-2018. Administrationen har derfor udarbejdet en oversigt over væsentlige beslutninger i miljø- og trafikudvalget (bilag 1) fordelt på emner (trafik, miljø, klima og diverse) og opdelt på årene 2014,2015 og 2016 (bilag 1). En tilsvarende oversigt vedrørende erhvervs- og vækstudvalget fordelt på emnerne kompetencer, forskning og innovation, erhverv og vækst samt diverse fremgår af bilag 2. Der fremstår således et samlet overblik over for regional udvikling.
 
Endvidere er vedhæftet en status for udmøntning af den regionale vækst og udviklingsstrategi (bilag 3).

Journalnummer
16036147


1.pdf
2.pdf
3.pdf

Bilag

Oversigt over væsentlige politiske beslutninger - erhvervs- og vækstudvalget
Oversigt over væsentlige politiske beslutninger - miljø- og trafikudvalget
ReVUS bevillinger


2. Meddelelser - Regeringens trepartsaftale

Meddelelser - Regeringens trepartsaftale

Meddelelser
Orientering om Trepartsaftale
 
Den 19. august 2016 blev der indgået en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Administrationen vurderer, at aftalen er et skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre, at der uddannes flere faglærte. Det anslås, at der i Region Hovedstaden vil mangle over 7000 faglærte i 2020 og i dag står 3000 unge uden en praktikplads.
 
Med aftalen er der sat en fælles målsætning mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om, at der årligt skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser frem til 2025. Formålet er at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, og på den måde øge antallet af faglærte. Aftalen omhandler bl.a. følgende punkter:
Region Hovedstaden arbejder i forlængelse af trepartsaftalen i programmet Faglært til vækst, hvor regionen samler parterne om det strategiske rundbord i efteråret til drøftelser af en regional praktikpladsgaranti og fælles løsninger i forhold til efter- og videreuddannelsesopgaven.
 
Aftaleteksten er vedhæftet i bilag.

Journalnummer
2904417


4.pdf

Bilag

Trepartsaftale 19. august 2016


3. Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser - Aktuel orientering

Meddelelser
Erhvervs- og vækstudvalget har modtaget følgende orienteringer:

Journalnummer
14002193
4. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


5.pdf

Bilag

Rullende dagsorden erhvervs- og vækstudvalget