UDVALG

Erhvervs- og vækstudvalget

MØDE

Erhvervs- og vækstudvalget - meddelelser

STED

Mødelokale H7 + H8 på Regionsgården

STARTTIDSPUNKT

31-05-2016 18:30:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2016 21:00:00


PUNKTER

1. Meddelelser - Revideret samarbejdsaftale med RAR - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden
2. Meddelelser - Rullende dagsorden1. Meddelelser - Revideret samarbejdsaftale med RAR - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden

Meddelelser - Revideret samarbejdsaftale med RAR - Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden

Meddelelser
Baggrund
På mødet den 14. december 2015 mellem formandskaberne for hhv. Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden blev muligheder for tættere samarbejde og fælles interesseområder drøftet. Som led i at styrke koordinering og samarbejde på uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsfremmeområdet blev det besluttet at revidere den nuværende samarbejdsaftale og at sætte fælles mål og retning for de områder, hvor begge parter har fælles interesser.
 
Den reviderede samarbejdsaftale
Aftalen (bilag 1) tager udgangspunkt i Det Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) strategi- og udviklingsplan 2016-2018 og Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). RAR's plan har fokus på rekrutterings- og opkvalificeringsindsatsen samt indsatsen for udsatte grupper af ledige, mens ReVUS har fokus på effektiv og bæredygtig mobilitet samt kompetent arbejdskraft og internationalisering, herunder flere og dygtigere faglærte.
 
Som noget nyt foreslås to overordnede mål for den fælles samarbejdsaftale mellem Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden:
l Virksomhederne skal have den arbejdskraft, de har brug for, og antallet af faglærte skal øges.
l Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet, herunder nyankomne flygtninge, skal tættere på job eller uddannelse.
 
Formålet med den nye aftale er at sikre en stærkere koordinering af indsatser, prioriteringer og retning mhp. at nedbringe manglen på kvalificeret arbejdskraft, herunder manglen på faglærte og at reducere antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
 
Forslaget til fælles mål (bilag 2) beskriver nærmere delmål og indsatser i forhold til at nå de to overordnede mål. Det er eksempelvis indsatser under ReVUS-indsatsen Faglært til Vækst, Socialfonden og rekrutteringsanalyser. Der er ikke sat et separat mål mht. praktikpladser i bilaget for samarbejdsaftalen, da det primært er det beskæftigelsesmæssige perspektiv, som RAR og Region Hovedstaden har et fælles fokus på. Men en stigning i antallet af faglærte nødvendiggør også en stigning i antallet af praktikpladser. Samtidig er der særligt fokus på praktikpladser i andre indsatser under Faglært til Vækst og Den Regionale Praktikpladsindsats.
 
Vækstforum behandler forslaget til den reviderede samarbejdsaftale og fælles mål på mødet d. 13. maj 2016, og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd behandler sagen på mødet d. 20. juni 2016. Forudsat at begge parter godkender samarbejdsaftalen, er den gældende fra 2016 til og med 2018.
 
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden har endvidere aftalt at afholde en konference d. 27. september 2016 med fokus på beskæftigelse og nyankomne flygtninge. RAR er vært for arrangementet, som udover Region Hovedstaden afholdes i samarbejde med KKR Hovedstaden.

Journalnummer
16020684


1.pdf
2.pdf

Bilag

Samarbejdsaftale med RAR
Fælles mål - bilag til samarbejdsaftalen


2. Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser - Rullende dagsorden

Meddelelser
Rullende dagsorden for emner til erhvervs- og vækstudvalgets kommende møder er vedlagt som bilag. Den rullende dagsorden er foreløbig, og der kan opstå behov for udskydelse af emner eller supplering med ekstra punkter, hvilket vurderes løbende af administrationen.

Journalnummer
14002193


3.pdf

Bilag

Rullende dagsorden for erhvervs- og vækstudvalget